Sveriges Radio

Bakgrundsljud

Uppdaterad

Varför har ni bakgrundsmusik i era program?

För en stor del av publiken är bakgrundsmusiken uppskattad i program där den tillför något till programmets helhet, men självklart är det av största vikt att det går att höra vad som sägs. Beslutet att lägga bakgrundsljud tas av varje enskild redaktion, men Sveriges Radio har en hörbarhetspolicy som redaktionerna måste ta hänsyn till.

I vårt sändningstillstånd finns tydliga krav både på att skapa gestaltande program och att arbeta för ökad hörbarhet, två till viss del motstridiga krav som inte alltid kan tillgodoses i ett och samma program. I utbudet som helhet har vi dock en relativt god balans mellan de båda kraven.


Det är svårt att höra för oss som har hörselskador. Varför görs inte alla program i en studio där en person i taget talar? 

Sveriges Radios program kan inte alltid göras i studio med en programledare och en gäst åt gången. Det vore kanske det bästa om man enbart fokuserade på hörbarheten. Men vår uppgift är ju också att spegla olika delar av samhället, vara på plats, träffa människor med olika bakgrund och ur olika generationer. Även att skapa känslor och ”bilder” från olika miljöer i radion.