Sveriges Radio

Hörbarhet

Uppdaterad

Hörbarhet och bakgrundsljud

Vi vill att människor ska kunna höra de program vi gör och vi har ett särskilt ansvar för att människor med funktionsnedsättning som exempelvis nedsatt hörsel kan ta del av våra program. Därför måste hörbarheten löpa som en röd tråd i vårt arbete med att göra radioprogram.  

Kännetecknande för Sveriges Radios sändningar är: 

• En väl avvägd mix mellan tal och bakgrundsljud eller musik  

• När talet är bärande i våra program ska det prioriteras i ljudbilden  

• Tydlighet, både ljudmässigt och språkligt  

• Välljud, det vill säga att det låter bra och är tilltalande för örat  

• Avsaknad av störningar och ovidkommande ljud  

• En kontinuerligt god ljudkvalitet  

• En jämn ljudnivå över tiden  

• God artikulation, vi förmedlar tydliga röster  

• Ett behagligt taltempo med variationer och tydliga pauser  

• Engagemang och närvaro i berättandet 

Om du upplever problem med hörbarheten i våra program får du gärna mejla oss på lyssnarservice@sverigesradio.se, skriv vilken kanal och vilket program det gäller.