Sveriges Radio

Hur arbetar Sveriges Radio med låttexter?

Uppdaterad

Sveriges Radios syn på låttexter är att de är ett konstnärligt uttryck och framförallt att de är fiktiva, det vill säga en uppdiktad form som beskriver eller gestaltar olika känslor, situationer och fenomen. Därför kan svordomar, könsord och andra kraftuttryck förekomma i musiken vi spelar. Precis som i andra texter av fiktiv karaktär i vårt programutbud, exempelvis dramatik och annat litterärt innehåll. 

Låttexter är ofta mångbottnade och tolkningsbara. Det är lätt att läsa in flera tolkningar i en låttext, men det är inte vår uppgift att tolka specifika textrader när vi gör vårt musikaliska urval. Vi väljer aldrig musik utifrån text eller budskap utan utifrån hur den låter och om den är relevant i respektive kanal. 

Får artister som nämner varumärken spelas i Sveriges Radio? 

Sveriges Radio får inte otillbörligt gynna kommersiella produkter eller tjänster i programverksamheten.  Vi är emellertid medvetna om att varje gång ett varumärke eller en tjänst nämns, riskerar det att gynna varumärket eller tjänsten. Ett sådant gynnande kan dock, bland annat enligt Granskningsnämndens praxis, uppvägas av ett informations- eller underhållningsintresse. I detta fall är det en artist som har ordet med i sitt verk. Det är inte Sveriges Radio som står för valet eller framförandet av ett produktnamn. Är det så att man anser att Sveriges Radio bryter mot bestämmelsen kan man vända sig till Granskningsnämnden med en anmälan. 

 

Guide taggad med: låttexter musik
warning Created with Sketch.