Sveriges Radio

Musiken i Sveriges Radio

Uppdaterad

Vem bestämmer vad som spelas i Sveriges Radio? 

Musikredaktörerna jobbar med att hitta en passande mix av musik i våra kanaler. Utbudet anpassas utifrån deras musikkunskaper, men en viktig del i arbetet är våra lyssnare och löpande analyser med hjälp av olika analysverktyg och lyssnarundersökningar om hur musiken tas emot av publiken och hur musikutbudet ser ut i världen. 


När och i vilka kanaler spelas det julmusik?

I både P2 och P4 spelas julmusik från och med första advent och då i mindre omfattning. Andelen julbetonad musik ökar sedan ju längre fram mot julhelgen det lider. Efter första advent kommer det även att vara lätt att hitta julmusik i Sveriges Radio Play-appen.Väljer Sveriges Radio bort musik? 

Ett vanligt missförstånd är att vi aktivt väljer bort musik eller har en lista med låtar som inte får spelas. Det stämmer inte, egentligen kan all musik som inte bryter mot sändningstillståndet spelas i radio. Vi bevakar vårt oberoende och vår opartiskhet i alla delar av vår verksamhet, så även i musikurvalet. Vi skulle kunna spela en politisk kampsång, men då ska det vara inom ramen för ett granskande reportage eller en dokumentär där just den sången sätts in i ett sammanhang. 

Grunden är istället att vi väljer musik utifrån vad vi genom lyssnarkontakter, lyssnarundersökningar och musikjournalistiskt arbete tror är en bra mix både av de mer populära titlarna och artisterna och sådant som kan bli aktuellt. Dessutom utgår vi alltid från omvärlden och nyhetsläget. 

På samma sätt kan vi välja bort eller minska omfattningen av musik som spelas i samband med tragiska händelser, stora nyhetslägen när vi måste vara lyhörda för omgivningen och göra en egen bedömning.  

En viktig princip är dock att musiken väljs på urval av den musikaliska kvalitén och inte artistens personliga historia. Diskussionen om detta dyker upp med jämna mellanrum, då en artist påstås ha sagt eller gjort något kontroversiellt. Självklart bevakar vi nyhetsläget och gör en bedömning, men det handlar om musiken. 


Hur styrs musikutbudet i Sveriges Radio? 

Varje år sätter Sveriges Radio mål för musikutbudet på kanalnivå, till exempel hur stor andel som ska vara svenskproducerad eller är på svenska. Varje kanal, inklusive P1 som i huvudsak är en kanal utan musik, har en tydlig musikpolicy att förhålla sig till. Varje kanal ska erbjuda ett eget musikaliskt uttryck i relation till publiken i den kanalen. 


Hur stor del av Sveriges Radios utbud är musik? 

Hälften av Sveriges Radios utbud är musik. Totalt står musiken för 55 procent av utbudet mellan kl. 06.00 -24.00. Det skiljer sig förstås väldigt mycket åt vilken kanal man lyssnar på. 


Hur stor andel av det som spelas i radion är svensk musik? 

Under 2020 spelade Sveriges Radio, i alla sändningar 1 364 098 låtar. Av de spelade var 102 260 unika titlar och 570 275 var svenska låtar. Den absolut största delen av musiken spelades i P2, P3 och P4.  


Vad har Sveriges Radio för musikpolicy? 

En generell utgångspunkt för musikurvalet är en jämn fördelning mellan manliga och kvinnliga utövare med avsikten att uppnå ett mer jämställt musikliv. Sveriges Radio tar också ett särskilt ansvar för musik av svenska upphovsmän och med svenska artister och utövare och för musik på svenska språket. Vi ser regelbundet över kanalernas musikpolicies. 

 

Är P3 en musikkanal? 

P3:s musik reflekterar i första hand en ung publik. Musiken är bärande i kanalen med en musikandel på 66 procent. P3 spelar en hög andel unika titlar, vilket gör P3 en varierad musikkanal med både ny musik och även en hel del äldre titlar. 

 

Hur ofta spelar ni rapmusik i Sveriges Radios kanaler? 

Det finns ingen statistisk på hur ofta vi spelar en viss genre i våra kanaler. Varje kanal har egna låtlistor, där kan man se hur ofta vi spelar en låt eller en viss genre. P3 Din Gata är vår hiphopkanal. Här spelas genren först för den mest insatta publiken. 

 

Har Sveriges Radio en hiphopkanal? 

Ja, P3 Din Gata. Kanalen har ett särskilt fokus på den svenska hip-hop scenen och kulturen och sänds via lokala sändningar i Malmö och på webben och i Sveriges Radios app för resten av landet. Oftast är det i P3 Din Gata som nya hip-hop-låtar och nya hip-hop-artister etableras för att senare introduceras till en bredare publik genom spelningar i P3 där genren är en del av en bredare musikmix.   

 

Hur ser fördelningen mellan manliga och kvinnliga artister ut i P4? 

P4 strävar efter en jämn fördelning mellan manliga och kvinnliga artister. 

 

Hur mycket svensk musik spelas i P4? 

Svensk musik utgör minst 40 procent av utbudet. 

 

Jag vill lyssna på musik från 60- och 70-talet.

Då kan du lyssna på P4 Plus som vänder sig till en äldre målgrupp från 55 år och upp. Här får lyssnarna en nostalgisk resa under flera decennier med fokus på musiken från 60 och 70-talet. 


Vilka musikgenrer spelas i P4 Plus? 

Rock och pop med visa/folkmusik, country, soul, dansband, schlager, svensktopphits och disco som kompletterande genrer. Det förekommer även evergreens, jazz, blues, musikal och filmmusik. 

P4 ska utöver det välbekanta och välkända lyfta fram musik som främst speglar det samtida lokala musiklivet. 


Vad är P3 Session? 

P3 Session sänder livemusik med hyllade artister i P3, Sveriges Radio Play-appen, samt i Youtube-kanalen "Musiken i P3".


Beställer Sveriges Radio verk från svenska tonsättare? 

Under 2020 beställde vi 12 verk av nutida tonsättare, främst inom P2:s musikområde. P2 uppför varje år många nyskrivna verk från landets olika konserthus och scener. P2 sänder också nyskriven musik från övriga världen som vi får tillgång till via det europeiska radiosamarbetet i EBU. Läs mer om samarbetet här: https://sverigesradio.se/artikel/7649907

2019 sändes ett urval av 35 svenska verk i P2. Den siffran är hälften så hög som vanligt under 2020 på grund av covidpandemin. 

 

Hur fungerar P4 och P3:s musikplanering i praktiken? 

P4:s nio musikredaktörer sitter utspridda över hela landet och ansvarar för helhetsupplevelsen av musikutbudet. För att fånga upp nya spännande artister ansvarar de även för det lokala utbudet. 

Några av våra redaktörer har också ett specialansvar för att välja musiken till vissa program som Vaken, samt de nationella P4-programmen som P4 Extra, Kvällspasset och Radiosporten. 

P4:s musikplanering 

Veckan börjar med att P4:s musikredaktörer har ett möte för att besluta vilka nysläppta låtar (högst två år gamla) ska finnas på P4:s spellista alternativt spelas mer frekvent eller om det ska flyttas ned och få färre spelningar. Man ser över balansen mellan stora hits, välkända låtar, manligt/kvinnligt, svenskt och utländskt. Man diskuterar också fördelningen mellan olika genrer, låtar, tempo och dynamik. 

P3:s musikplanering 

På onsdagar har P3s musikredaktörer ett spellistemöte. De diskuterar vidare hur låtar som ska adderas eller tas bort från spellistan för att uppnå en bra balans. De kategoriserar låtarna efter den där frekvensen på spelningar varierar mellan 1–4 gånger om dagen. 

På torsdagar har P4:s musikredaktörer ett musikmöte då den äldre musiken på spellistan diskuteras. Spellistan är indelad i fyra kategorier samt de två specialkategorierna julmusik och sommarlåtar. 

På fredagar när ny musik släpps har P4:s och P3:s musikredaktörer ett möte tillsammans för att diskutera ny musik som släppts och som eventuellt är aktuell och intressant för båda kanalerna. 

 

Vad händer med låtarna som laddas upp i Sveriges Radios Musikportal? 

Musikredaktörerna lyssnar igenom cirka 40 000 låtar som laddas upp på Sveriges Radios Musikportal varje år. I alla våra linjära kanaler spelas ca 80 000 unika titlar varje år, varav nästan 35 000 är svenska titlar. Andelen svensk musik som spelas ligger strax över 40 procent i både linjära sändningar och webbsändningar. 

 

Här kan du läsa ett blogginlägg om musiken i Sveriges Radio, skrivet av Anna-Karin Larsson som är chef för område musik.

Guide taggad med: hiphop julmusik musik musiken musikutbudet p3 p3 session p4 rap rapmusik
warning Created with Sketch.