Sveriges Radio

P2 - kanalen med dubbelt uppdrag

Uppdaterad

P2 Språk & Musik 

P2:s huvudkanal, den som hörs över hela landet, är den som bär två uppdrag. Dels sänds här klassisk (och mycket annan) musik, dels program på minoritets- och invandrarspråk. Detta hör ihop med villkor som finns i vårt sändningstillstånd, vilket regleras av riksdag och regering. Vill du veta mer om vårt utbud på andra språk? Läs mer här

P2 och P6 

I Stockholm har vi tillgång till en extra lokal frekvens (FM 89,6) där vi har möjlighet att lägga programmen på andra språk i kanalen P6. Det gör att P2:s musiklyssnare i Stockholm får en renodlad musikkanal. 

Orättvist mot resten av landet, kan tyckas, men tyvärr har vi inte tillgång till några extra lokala frekvenser i resten av landet. Däremot går det att lyssna på den renodlade musikkanalen via sverigesradio.se eller appen Sveriges Radio Play. 

Även i DAB går det att lyssna på musikkanalen P2 om du bor i Stockholm, Göteborg, Malmö, eller Norrbotten. Här kan du läsa mer om DAB och där finns även täckningskarta. 

Guide taggad med: musik P2 P6 språk
warning Created with Sketch.