Sveriges Radio

Varför sänder ni religiösa program?

Uppdaterad

I P1 sänder vi några programpunkter med religiöst innehåll, såsom Gudstjänsten, Helgmålsbön och Morgonandakten.

Sveriges Radio väljer att sända så kallade förkunnande program eftersom tron är viktig i många människors liv och vardag. I vårt uppdrag ingår att spegla det svenska samhället och religionen är en del i den speglingen.

P1 sänder även program vid större muslimska och judiska högtider. På söndagarna är det enbart kristna gudstjänster, men i morgonandakterna medverkar även judiska och muslimska förkunnare. Under året har vi även åtta temaveckor med de fem världsreligionerna med även buddistiska och hinduiska andakter.

Förhållandevis många lyssnare väljer varje vecka att lyssna på dessa program vilket tyder på att det finns ett intresse för religion och andlighet bland P1:s lyssnare.

Sveriges Radio likställer inte de religiöst förkunnande programmen med programinslag om politiska frågor där vi har ett balanskrav. Det gör inte heller Granskningsnämnden som kontrollerar vårt utbud.

Guide taggad med: andakter gudstjänsten helgmålsbön morgonandakten religion tro
warning Created with Sketch.