Sveriges Radio

Repriser

Uppdaterad

Varför sänder ni så många repriser?

Enligt public service-uppdraget ska vår kärnverksamhet vara tillgänglig och möjlig för allmänheten att tillgodogöra sig. Där ingår bland annat repriser, i och med att dessa ger möjlighet att ta del av våra program vid fler än ett tillfälle. 

Det finns nästan lika många åsikter om våra sändningstider som det finns lyssnare. Var och en vill ju höra på sitt favoritprogram när det passar bäst. Men nu finns också möjligheten att lyssna i efterhand i mobilen eller på webben – och det är en möjlighet som alltfler upptäcker. 

Du kan läsa mer om repriser under kapitel 5 i Public Service-redovisningen

 

Guide taggad med: repriser