Sveriges Radio

Vad är Ekot?

Uppdaterad

Ekot är Sveriges Radios nyhetsredaktion och ansvarar för den dagliga nyhetsrapporteringen.


Sant och relevant
Grunden för Ekots nyhetsvärdering är att det som sänds skall vara sant och relevant. Det ska också vara viktigt för många och ha konsekvenser för många. Ekots uppgift är att kontinuerligt följa också komplicerade nyheter på ett sådant sätt att de sätts in i ett sammanhang så att hela radions publik kan förstå och känna sig informerad. Ekots huvudredaktion ligger i Stockholm, men redaktionen har ett ansvar att inte begränsa nyhetsurvalet till sådant som sker i Stockholm med omnejd eller spegla bara ur ett ensidigt storstadsperspektiv.

Vårdat språk
Ekot ska använda ett vårdat, opartiskt, begripligt och korrekt språk. Det betyder att värdeladdade ord eller begrepp ska undvikas, liksom fack- och byråkratspråk. Nyhetsspråket skall vara välavvägt, nyanserat, omväxlande och precist.

Trovärdighet
Lyssnarna ska kunna tro på vad vi säger. Vår rapportering ska präglas av noggrannhet, saklighet och objektivitet. Trovärdigheten är Ekots kännetecken.

Snabbhet
Vi sänder dygnet runt. Ambitionen är att vara först. Snabbheten är ett av radions viktigaste konkurrensmedel. Dock måste sanningskravet i alla lägen sättas främst.

Ekot mot strömmen
Vi ska inte följa nyhetsströmmen utan ligga före den. Vi ska vara förutseende, inopportuna och inte snegla på vad andra gör. Vi ifrågasätter ständigt vedertagna fakta och ställer frågan - förhåller det sig verkligen inte i själva verket tvärtom?

Ekot är konsekvensneutralt
Vår grundregel är att nyhetsförmedlingen är konsekvensneutral. Att en part kan vinna eller förlora på vår publicering är inget skäl för oss att avstå. Vi sänder det som är viktigt enligt relevans- och saklighetskraven. Det är inte nyhetsförmedlarens sak att ta hänsyn till vem som gynnas eller missgynnas av en viss nyhet.

Vem har ansvaret?
Det yttersta ansvaret för allt som sänds har Ekochefen som är ansvarig utgivare.

Här hittar du Ekots huvudsändningar 

Ekot senaste nytt   

Dagens Eko - nyhetspodd varje vardag

Livesändningar från Ekot (för lyssning i efterhand) 

Kontakta Ekot 

 

Guide taggad med: ekot Nyheter
warning Created with Sketch.