Sveriges Radio

Varför finns ni hos andra aktörer som Spotify, Tuneln, Podcaster och Acast?

Uppdaterad

Sveriges Radio finansieras av allmänna medel och därför ska vårt innehåll vara tillgängligt för alla. Sveriges Radio tar inte betalt av externa aktörer när de använder vårt öppna API och vi betalar heller inte aktörer för att de ska använda vårt öppna API. För de som vill använda sig av vårt API har vi ställt upp ett antal villkor för att säkerställa att det sker i enlighet med vårt uppdrag. Villkoren för API:t hittas här.

Sveriges Radios kärnuppdrag är att tillhandahålla ljudinnehåll till allmänheten. Det gäller även digitalt. Vi har ljudet i fokus.

Det är dessutom en del av vårt uppdrag att delta i utvecklingen av ljudteknik – det vill säga hur ljud produceras och tas emot (§6 medelsvillkoren). Som public service-företag ser vi att det är vår uppgift att med omdöme gå i bräschen och utforska ny ljudteknik som kan komma allmänheten till gagn. Detta har vi gjort under lång tid. Genom historien finns det många exempel på när vi brutit ny mark - vi var först med att satsa stort på poddar, vi var banbrytande inom utvecklingen av teknik inom radioproduktion och vi var bland de första i Sverige att utforska avancerade nya funktioner i röststyrda enheter och smarta högtalare. Vi utforskar och testar nya vägar till kommunikation för att nå publiken där den är idag eller där den kommer att vara imorgon. Tester som kommer alla aktörer till gagn i en förlängning.

Finns det ingen risk att man blandar ihop Sveriges Radios innehåll med de andra plattformarnas innehåll?

Vid närvaro hos externa aktörer gör SR alltid en bedömning utifrån ett antal principer för att säkerställa att tillhandahållandet av företagets material sker i enlighet med uppdraget:

  • Oberoende och trovärdighet - Nyttjandet av företagets innehåll får inte skada Sveriges Radio trovärdighet eller oberoende.
  • Redaktionell kontroll - Sveriges Radios material får inte förvanskas, modifieras eller i övrigt användas på ett sätt som skadar Sveriges Radio trovärdighet eller oberoende.
  • Tydlighet kring SR som avsändare - Det måste framgå tydligt vilket innehåll på en plattform som erbjuds av SR.
Guide taggad med: acast api podcaster spotify
warning Created with Sketch.