Sveriges Radio

Är Sveriges Radio opartiskt?

Uppdaterad

Foto: Mattias Ahlm, Sveriges Radio

Varken akademisk forskning som undersökt innehållet i public service eller fällningar i granskningsnämnden stödjer idén att Sveriges Radios rapportering eller innehållet i stort skulle dra åt något politiskt håll, vilket är ett påstående som förekommer i debatten. Tvärtom visar flera vetenskapliga undersökningar, bland annat av rapporteringen vid riksdagsvalen nu senast 2018, att Sveriges Radio är bäst eller bland de bästa när det kommer till att erbjuda en opartisk rapportering. Opartiskheten prövas också kontinuerligt av Granskningsnämnden. 

Sveriges Radio har heller inte fällts för partiskhet när det gäller partipolitiska inslag under vare sig den här eller förra tillståndsperioden, det vill säga under totalt åtta år då vi har sänt cirka 1 miljon timmar radio. I kollektivavtalet för anställda på Sveriges Radio står det dessutom att som anställd har man en skyldighet att skydda företagets trovärdighet. Det innebär att den som aktivt i offentligheten tagit ställning för en fråga inte längre kan bevaka den journalistiskt.

Här kan du läsa mer om vår journalistik.

Guide taggad med: granskningsnämnden opartiskhet opartiskt politik politiskt
warning Created with Sketch.