Sveriges Radio

Är det tillåtet med sponsring i Sveriges Radio?

Uppdaterad

Är det tillåtet med sponsring i Sveriges Radio? 

Det är inte tillåtet med sponsring, det vill säga att låta någon annan än Sveriges Radio helt eller delvis betala kostnaderna för att producera ett program, till exempel reportageresor eller teknik. Det innebär att vi inte heller kan ta emot gåvor som biljetter till olika evenemang, böcker eller cd-skivor som vi använder i våra program eller som priser i tävlingar.  

Kan Sveriges Radio sända program i samarbete med andra företag? 

Vi får program som har producerats i samarbete med andra, bland annat produktionsbolag, teatrar och konsertarrangörer, även om den andra parten fått sponsorbidrag. Detta måste dock framgå för publiken.  

När vi samarbetar med kulturinstitutioner och liknande måste vi själva stå för samtliga kostnader för vår sändning och för användning på våra digitala plattformar. Däremot kan vår samarbetspartner svara för de merkostnader som uppstår för att vi sänder från en plats utanför våra studior, exempelvis kostnaderna för publikljud, scen, dekor med mera. 

Vi ska också vara vaksamma så att frilansmaterial som vi köper inte är sponsrat. För produktionsbolag ska frågor om sponsring regleras i varje enskilt avtal. I de fall det kan handla om sponsring ska alltid programsekretariatet kontaktas.  

Gäller samma regler för bevakningen av sponsrade evenemang, byggnader och idrottslag?  

Ibland bevakar vi evenemang som är sponsrade, som sportevenemang, prisutdelningar och galor. Vi ska då vara uppmärksamma på att vi inte gynnar sponsorn genom att låta sponsorn få ut sitt budskap till publiken via våra inslag eller program. Idag är det vanligt att idrottsarenor döps efter företag. Vi ska då om möjligt undvika egennamnet och istället använda synonymer som ”hemmalagets arena” eller ortsnamnet som ofta säger mer om var en tävling eller match äger rum. När det gäller namn på idrottslag är det också många gånger tydligare för publiken att lokalisera laget geografiskt istället för att använda sponsrade klubbnamn.   

 

Guide taggad med: Finansiering kostnader sponsring
warning Created with Sketch.