Sveriges Radio

Så anmäler du Sveriges Radio

Uppdaterad

Om du anser att Sveriges Radio inte uppfyller sändningstillståndet eller att någon av Sveriges Radios publiceringar har orsakat dig en oförsvarlig publicitetsskada kan du göra en anmälan till Granskningsnämnden eller Medieombudsmannen.