Sveriges Radio

Varför hänvisar ni ibland till sociala medier?

Uppdaterad

Sveriges Radios innehåll finns på många plattformar, bland annat på vår hemsida och programsidor på Facebook. Sveriges Radios ambition är att nå ut med sitt innehåll där vår publik finns och många av våra lyssnare finns på Facebook och andra sociala medier. En av fördelarna med sociala medier är att möjligheten för Sveriges Radios redaktioner att interagera med lyssnarna är stor. 

Sveriges Radio får inte i sina program gynna företag, varor eller tjänster på ett otillbörligt sätt enligt det regelverk som finns. Ett visst gynnande är dock accepterat om det uppvägs av ett informations- och/eller underhållningsintresse.  

I det här fallet anser Sveriges Radio att lyssnarna har stor nytta av att informeras om hur de enkelt kan hitta Sveriges Radios utbud på flera plattformar. Detta informationsintresse motiverar, enligt Sveriges Radio, att vi hänvisar till att material finns tillgängligt på andra ställen än sverigesradio.se. 

Det är myndigheten för press-, radio och tv som prövar om Sveriges Radio otillbörligt gynnar kommersiella intressen i sina sändningar.  

Guide taggad med: facebook sociala medier
warning Created with Sketch.