Sveriges Radio

Statistik om Sveriges Radio

Uppdaterad

Var hittar jag information om Sveriges Radios utbud?

På sidan Siffror över vårt utbud hittar du statistik om programutbudet på olika språk, utbudet för barn, våra nyheter, hur vi är organiserade och om hur Sveriges Radio finansieras.


Hur många lyssnar på Sveriges Radio?

På sidan Lyssnarsiffror kan du läsa om hur stor andel av Sveriges befolkning som lyssnar på Sveriges Radio, hur många lyssningar olika program har samt hur och varför vi mäter detta.


Hur många jobbar på Sveriges Radio? Var finns Sveriges Radio?

På sidan Siffror över vår organisation kan du läsa om hur många som arbetar på Sveriges Radio, på vilka platser vi finns lokaliserade och om våra korrespondenter.


Hur högt är förtroendet för Sveriges Radio?

På sidan Förtroendet för Sveriges Radio har vi samlat statistik från SOM-undersökningen och Förtroendebarometern. I båda mätningarna är det allmänhetens förtroende som mäts.  


Var hittar jag Sveriges Radios public service-redovisningar?

På sidan Public service-redovisningar hittar du alla våra public service-redovisningar sedan 2010. Sveriges Radio publicerar varje år en redovisning om hur vi bedriver vår verksamhet och hur vi lever upp till de villkor som finns i sändningstillstånd och medelsvillkor.

warning Created with Sketch.