Sveriges Radio

Hur bevakar Sveriges Radio klimatfrågan?

Uppdaterad

Sveriges Radio har en omfattande bevakning av klimatfrågorna eftersom det är en stor samhällsfråga som påverkar både politiska beslut och människors vardag. Ämnet finns dagligen med i nyhets- och aktualitetsprogram, och flera gånger i veckan i våra vetenskapsprogram. Klimatfrågorna finns också representerade i ekonomiprogram, kulturprogram och även i ett underhållningsprogram som Lantzkampen.

Efter de senaste årens rapporter från klimatforskningen, och efter de tydliga konsekvenserna av klimatförändringen på olika håll i världen, har Sveriges Radio, liksom de flesta andra medier, trappat upp klimatbevakningen. Interna utbildningar genomförs, samarbetet mellan specialreportrar inom vetenskapsområdet och nyhetsredaktionen Ekot har utökats,och kulturredaktionen speglar den klimatmedvetenhet som nu gestaltas av många kulturutövare.

I P1 sänds sedan över ett decennium tillbaka varje vecka klimatprogrammet Klotet från Vetenskapsradion (sänds onsdagar och söndagar). P1 var pionjärer i svensk media när man 2009 startade ett klimatprogram. Klotet har drygt 400 000 lyssnare varje vecka. Även i Vetenskapsradions övriga program är miljö och klimat viktiga bevakningsfrågor.

Utöver nyhetssändningarna och de program som sänds varje vecka sänds i P1 också med jämna mellanrum programserier om klimat- och miljöfrågor. Exempel på sådana serier är Prylarnas pris, Drömmarnas Amazonas, Klimatpår och Matens pris. Naturmorgon, som sänds i P1 varje vecka, bevakar frågor om biologisk mångfald. Klimat- och miljöperspektiv belyses även i P1s traditionella livsstilsprogram som till exempel Meny.

Även i P4-kanalen har klimat- och miljöbevakningen prioritet. Våra egna mätningar visar att bevakningen av dessa frågor har fördubblats sedan ett par år tillbaka och klimatfrågorna är nu ett av de större ämnesområdena i P4s lokala kanaler där det ofta handlar om frågor som ligger nära människors vardag.

I P3 rapporterar P3 Nyheter om aktuella klimatfrågor, P3 gör egna granskningar och podden P3 Dystopia handlar om de stora hoten i världen idag (däribland klimat).

Grunden i all Sveriges Radios journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Vi ska vara oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen. Vi strävar efter att bevaka klimat- och miljöfrågorna ur olika perspektiv och ge våra lyssnare fördjupad kunskap som ett underlag för att kunna dra egna slutsatser. Det är inte SRs uppgift att uppmana lyssnarna att agera på  det ena eller andra sättet, oavsett om det gäller att flyga, äta vegetariskt, köpa elbil eller något annat. SRs nyheter och program ska ge fakta och underlag för var och en att fatta egna beslut. Inbjudna debattörer, gäster, sommarpratare med flera är naturligtvis fria att säga vad de vill.

Guide taggad med: klimat klotet miljö
warning Created with Sketch.