Sveriges Radio

Vad är Sveriges Radios uppdrag?

Uppdaterad

Foto: Micke Grönberg/Sveriges Radio

Sveriges Radios uppdrag är att leverera oberoende journalistik och kulturupplevelser till publiken där den finns och kan lyssna. 

Vårt uppdrag beslutas av Riksdagen, och ett sändningstillstånd från regeringen sätter ramarna för vad vi ska göra. Det nuvarande sändningstillståndet gäller under åren 2020-2025 och bygger på en bred politisk uppfattning att public service är en kollektiv demokratisk nyttighet som gynnar alla medborgare. 

I sändningstillståndet står att Sveriges Radio “ska bedriva ljudradioverksamhet i allmänhetens tjänst och att verksamheten ska präglas av oberoende och stark integritet och bedrivas självständigt i förhållande till ekonomiska, politiska och andra intressen.” 

Läs mer om uppdraget och sändningstillståndet här. 

 Guide taggad med: Sändningstillstånd Uppdrag
warning Created with Sketch.